20 Σεπ 2006

Προφανές
Το προφανές
του προφανούντος
δοτική: προφανώ
(με υπογεγραμμένη).
Τον φανό
άδραξε και πες
φάνου! στην κλητική
και στην ανάγκη, στην προστακτική.--

Δεν υπάρχουν σχόλια: